Stage in het buitenland

Steeds meer bedrijven in het buitenland stellen hun bedrijf als beschikbaar als leerbedrijf. Dat kan ook niet anders met het oog op het Europa van morgen.

Diverse instanties zijn met verschillende projecten actief op internationaal niveau en bemiddelen bij stages in het buitenland.In het buitenland krijgt een stagiaire behalve met het vak ook met andere zaken te maken zoals taal, cultuur, andere omgangsvormen en persoonlijke ontwikkeling, oftewel, zijn of haar zwakke en sterke kanten.

Om niet voor verrassingen komen te staan is het dan ook zaak dat een leerling zich goed voorbereid en zich uitgebreid laat informeren door de school, de coördinator en het bedrijf. En niet te vergeten, tijdig te zoeken naar huisvesting. In het Register voor leerbedrijven staan verschillende internationale bedrijven. Het kan ook zijn dat een buitenlands bedrijf waar iemand stage wil gaan lopen nog geen erkend leerbedrijf is.